uvm logo

Vejledende Læsetest til forberedende grunduddannelse (FGU)

Materialer til vejledende læsetest til forberedende grunduddannelse (FGU)

Der skal foretages en vurdering af hver enkelt FGU-elevs danskfaglige niveau, når eleven begynder på FGU. FGU-institutionerne kan frit vælge, hvilke redskaber de vil anvende til vurderingen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet stiller Vejledende Læsetest (VL) til FGU gratis til rådighed for institutionerne.


Vejledning til testen


Testen skal afdække FGU-elevers læse- og sprogfærdigheder


Sigtet med Vejledende Læsetest (VL) er at afdække FGU-elevers læse- og sprogfærdigheder bl.a. med henblik på at bidrage til svar på følgende spørgsmål:

  1. Kan det anbefales, at eleven deltager i danskundervisning på introducerende niveau?
  2. Kan det anbefales, at eleven deltager i dansk som andetsprogsundervisning?
  3. Kan det anbefales, at eleven henvises til test for ordblindhed?

Resultaterne fra den Vejledende Læsetest (VL) kan ikke alene danne grundlag for vejledningen af en elev til at begynde FGU-danskundervisningen på introducerende niveau eller følge dansk som andetsprog.


Resultaterne må ses i sammenhæng med anden viden om eleven, herunder elevens resultater i dansk fra tidligere undervisningstilbud, herunder grundskolen.


Testen er ikke undervisnings- eller træningsmateriale.


Teknisk support Styrelsen for It og Læring Tlf. 70 21 21 55 Skriv til supporten Mandag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00 I skolernes ferieperioder kan åbningstiden være begrænset. FGU-faglig vejledning vedrørende Vejledende Læsetest til FGU Vicki Facius Skriv til supporten

Ring til supporten: 70 21 21 55

Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K, Tlf. 33 92 50 00